Polona/Labs

O blogu

POLONA/<labs> to stworzony przez Bibliotekę Narodową serwis poświęcony zagadnieniom wykorzystania nowych technologii w procesie digitalizacji i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Internecie.

Udostępnienie zbiorów w postaci cyfrowej umożliwia lepszą ochronę dziedzictwa kulturowego i wprowadzenia go w świat dzisiejszych mediów. Dostępność cyfrowych danych pozwala naukowcom na nieosiągalne dotąd rozwiązania badawcze. Jednocześnie pojawiają się nowe wymagania dotyczące masowego opracowania zbiorów i zabezpieczenia ich postaci fizycznej, właściwego wykonania reprodukcji cyfrowych, a następnie długotrwałego przechowywania i udostępniania w sieciach komputerowych.

Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zasobów bibliotecznych i IFLA PAC Centre działające w Bibliotece Narodowej są miejscem współpracy specjalistów zajmujących się różnymi aspektami digitalizacji. Ideą naszego serwisu jest przedstawienie obecnie stosowanych rozwiązań oraz możliwości w zakresie cyfryzacji i udostępniania zbiorów. Współpraca i uzupełnianie swoich kompetencji pozwoli na wymianę wiedzy i dobrych praktyk nie tylko na poziomie krajowym, ale i  międzynarodowym.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy  w tworzeniu materiałów do publikacji w serwisie. Propozycje tematów wraz z krótkimi abstraktami prosimy przesyłać na adres mailowy: labs@bn.org.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, artykuły dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Pozwala ona na rozpowszechnianie, przetwarzanie, kopiowanie, cytowanie zawartych treści pod warunkiem podania źródła i autora oraz wykorzystania tej samej licencji.