Polona/Labs

Barbara Szczepańska

Bibliotekarka, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Reprezentuje Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych w fundacji eIFL na stanowisku krajowej koordynatorki ds. własności intelektualnej. Doradza Radzie Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Autorka publikacji na temat prawa autorskiego, prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego. Na co dzień kieruje zespołem zarządzania wiedzą w warszawskim oddziale międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells.

Zobacz teksty tego autora

Jacek Tlaga

Pasjonat fonetyki i fonologii zafascynowany ich ewolucją na przestrzeni wieków, entuzjasta inżynierii lingwistycznej. Konsekwentnie rozwija swój projekt „Pronuntiatio” polegający na rekonstrukcji brzmienia wybranych zabytków językowych.

Zobacz teksty tego autora

Leszek Szafrański

Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Zbiorów Cyfrowych Biblioteki Jagiellońskiej, Kierownika Sekcji Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Menedżera Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami wykonywanymi w ramach: tworzenia i zarządzania Jagiellońską Biblioteką Cyfrową i Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz udostępniania i katalogowania zbiorów cyfrowych. Uczestniczył w pracach Zespołu doradczego MNiSW do spraw otwartego dostępu do treści naukowych. Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwizacji zasobów cyfrowych i wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach. Wykładowca akademicki i autor publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu tworzenia bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Należy do Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Na portalu internetowym stowarzyszenia współtworzył zakładkę „Dla bibliotekarzy akademickich”.

Zobacz teksty tego autora

Łukasz Kozak

Ekspert od technologii i mediów, mediewista. Twórca najpopularniejszych w sieci przeglądów zbiorów zdigitalizowanych (m.in. Discarding Images i Stare obrazki ze zwierzętami). Współpracuje instytucjami kultury z całego świata w zakresie wykorzystywania, udostępniania i promocji zasobów cyfrowych.

Zobacz teksty tego autora

Marcin Szala

Jest pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Od 2004 roku zajmuje się digitalizacją zbiorów bibliotecznych i muzealnych zarówno w zakresie stosowanych technik jak i organizacji jej procesów. Jest współtwórcą przyjętych w BUWr systemu zarządzania procesem digitalizacji jak i systemu prezentacji zbiorów online opartego o standard International Image Interoperability Framework. Był członkiem grup eksperckich w zakresie digitalizacji w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zobacz teksty tego autora

Wacław Pyzik

Absolwent AGH w Krakowie. Specjalista ds. digitalizacji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Ekspert NIMOZ ds. digitalizacji zbiorów w muzeach. Współautor i autor wydawnictw NIMOZ dotyczących digitalizacji. Wykładowca na warsztatach i szkoleniach NIMOZ w zakresie digitalizacji, zarządzania barwą, skanowania, fotografii i obsługi programów graficznych.

Zobacz teksty tego autora

Wojciech Kordyzon

W Bibliotece Narodowej pracuje w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych nad rozwojem Polony. Naukowo zajmuje się kulturą epok dawnych (zwłaszcza wczesnonowożytnym piśmiennictwem protestantów w Rzeczypospolitej) oraz edytorstwem tekstów staropolskich.

Zobacz teksty tego autora